Arkiv/historik

  

Program från senaste nätverksträffen

Nätverksträffen den 25 november 2014

Program

Föreläsarnas bilder

Simulera mera

Hälsokalkylatorn

Hälsokalkylatorn2

 

Program från tidigare nätverksträffar

Nätverksträffen den 3 december 2013
Program

Föreläsarnas bilder
Inledning
Gap mellan kunskap och praxis
Hälsoekonomiska aspekter
Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra

Nätverksträffen den 24 september 2013

Program

Föreläsarnas bilder:
Vem har vårdvalet i primärvården gynnat
Erfarenheter av vårdvalet i VGR
Ersättningsmodeller för vårdval
Konsekvenser av vårdval - nya målsättningar och nya roller

Nätverksträffen den 20 februari 2013
Program

Föreläsarnas bilder:
Är det nya läkemedlet kostnadseffektivt?
Smartare priser på läkemedel
Arbetet med nya läkemedel i Region Halland
Ordnat införande av nya läkemedel

Nätverksträffen den 28 november 2012
Program

Nätverksträffen den 19 sep 2012
Program

Nätverksträffen den 24 maj 2012
Program

Föreläsarnas bilder:
Inledning
Tobaksbruk, hälsoeffekter och vårdens resultat
Rökning och kirurgisk behandling
Rökning och reumatologisk behandling
En etikers syn
En hälsoekonoms syn

Nätverksträffen den 1 mars 2012
Program

Föreläsarnas bilder:
Inledning
Aktiv hälsostyrning SLL
Personcentrerad vård E Hansson
Personcentrerad vård L-E Olsson
Hälsoekonomens syn
Ledningsperspektiv

Nätverksträffen den 5 maj 2011
Program

Nätverksträffen den 3 februari 2011
Program

Nätverksträffen den 25 november 2010
Program

Nätverksträffen den 20 maj 2010
Program

Nätverksträffen den 3 mars 2010
Program

Nätverksträffen den 10 december 2009
Program

Nätverksträffen den 8 oktober 2009
Program

Nätverksträffen den 23 april 2009
Program

Nätverksträffen den 26 februari 2009
Program

Nätverksträffen den 13 november 2008
Program

Nätverskträffen den 25 september 2008
Program

Nätverksträffen den 7 maj 2008
Program

Nätverksträffen den 16 oktober 2007
Program


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&