Arkiv/historik

  

Program från senaste nätverksträffen

Nätverksträffen den 3 december 2013
Program

Föreläsarnas bilder
Inledning
Gap mellan kunskap och praxis
Hälsoekonomiska aspekter
Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra

Program från tidigare nätverksträffar

Nätverksträffen den 24 september 2013
Program

Föreläsarnas bilder:
Vem har vårdvalet i primärvården gynnat
Erfarenheter av vårdvalet i VGR
Ersättningsmodeller för vårdval
Konsekvenser av vårdval - nya målsättningar och nya roller

Nätverksträffen den 20 februari 2013
Program

Föreläsarnas bilder:
Är det nya läkemedlet kostnadseffektivt?
Smartare priser på läkemedel
Arbetet med nya läkemedel i Region Halland
Ordnat införande av nya läkemedel

Nätverksträffen den 28 november 2012
Program

Nätverksträffen den 19 sep 2012
Program

Nätverksträffen den 24 maj 2012
Program

Föreläsarnas bilder:
Inledning
Tobaksbruk, hälsoeffekter och vårdens resultat
Rökning och kirurgisk behandling
Rökning och reumatologisk behandling
En etikers syn
En hälsoekonoms syn

Nätverksträffen den 1 mars 2012
Program

Föreläsarnas bilder:
Inledning
Aktiv hälsostyrning SLL
Personcentrerad vård E Hansson
Personcentrerad vård L-E Olsson
Hälsoekonomens syn
Ledningsperspektiv

Nätverksträffen den 5 maj 2011
Program

Nätverksträffen den 3 februari 2011
Program

Nätverksträffen den 25 november 2010
Program

Nätverksträffen den 20 maj 2010
Program

Nätverksträffen den 3 mars 2010
Program

Nätverksträffen den 10 december 2009
Program

Nätverksträffen den 8 oktober 2009
Program

Nätverksträffen den 23 april 2009
Program

Nätverksträffen den 26 februari 2009
Program

Nätverksträffen den 13 november 2008
Program

Nätverskträffen den 25 september 2008
Program

Nätverksträffen den 7 maj 2008
Program

Nätverksträffen den 16 oktober 2007
Program

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&