Aktuellt

Välkomna till nätverksträff torsdagen den 25 november 2014, kl 13-16.


Dagens ämne
: Modellering

Plats: Wallenberg Konferenscentrum, lokal Lyktan, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Inna Feldman, Uppsala Universitet, berättar om Hälsokalkylatorn. Genom epidemiologiska metoder och data tillsammans med uppgifter om befolkningens levnadsvanor kan prognoser för framtida sjuklighet göras och relaterade samhällskostnader och hälsoeffekter beräknas.

Lisa Brouwers, Folkhälsomyndigheten, beskriver dynamiska simuleringsmodeller, epidemiologiska modeller som visar spridningen av sjukdom i en befolkning och mikrosimuleringsmodeller. Resultat från en utvärdering av massvaccination och nya projekt rörande vaccinationsprogram presenteras. Modellen SESIM och hur den kan användas för att skatta långsiktig efterfrågan på vård och omsorg och konsekvenser av t.ex. tobaksrökning och antibiotikaresistens beskrivs.

Program

Anmäl dig här  OBS! sista anmälningsdag är 18/11.

 

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&