Välkommen till hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige

 

Nätverket syftar till att:

  • förbättra möjligheterna till kunskapsutbyte, dialog och samverkan kring hälsoekonomi i Västsverige
  • öka och bredda intresset för hälsoekonomi i hälso- och sjukvården och verka för att hälsoekonomi ingår som en del i beslutsunderlaget på såväl övergripande nivå som verksamhetsnivå i vården
  • stimulera intresset för utvärdering av hälso- och sjukvård med hälsoekonomiska metoder

Nätverket startades 2007 och dess aktiviteter planeras och leds av en styrgrupp bestående av representanter från Västra Götalandsregionen, Landstinget Halland, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska akademin, AstraZeneca och Pfizer.

Nätverket anordnar fyra nätverksträffar per år. Alla nätverksträffar är avgiftsfria och öppna för alla anställda inom GU, VGR och Landstinget Halland med intresse för hälsoekonomiska frågor samt för dem som arbetar med hälsoekonomiska analyser inom läkemedelsindustrin. I samband med två av nätverksträffarna arrangeras även workshops för ett mindre antal deltagare.

Under åren har flera olika teman tagits upp och nätverksträffarna har varit välbesökta med mellan 50-80 deltagare på varje träff.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBszq{|qvi5vizjzwH%vozmoqwv5{mszq{|qvi5vizjzwH%vozmoqwv5{m